Het is geen geheim dat een bedrijf met gelukkige medewerkers de sleutel is naar succes. Gelukkige medewerkers brengen jouw organisatie naar een hoger niveau. Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% van alle werknemers volledig tevreden is over zijn of haar baan. In dit artikel geven we 2 direct toepasbare tips om vandaag te starten met het gelukkig maken van medewerkers.

1. Geef je medewerker het gevoel dat ze deel uit maken van een team

De praktijk vertelt ons dat er veel werknemers zijn die het gevoel hebben er alleen voor te staan. Dit gevoel kan resulteren in een hoge werkdruk en onnodige stress. Medewerkers hechten veel waarde aan het idee om deel uit te maken van een team of afdeling.
Help medewerkers onderling om een hechte en positieve relatie met elkaar te ontwikkelen. 

2. Laat medewerkers zich gewaardeerd voelen

Laat werknemers zich gewaardeerd voelen als individuen. Hoewel mensen graag het gevoel hebben deel uit te maken van een team, willen ze ook weten dat hun werkgevers hen allemaal als individuen beschouwen. Zorg ervoor dat ze weten dat ze belangrijk voor je zijn, dat je echt om hen geeft als mensen.