Skip to content

Privacyverklaring Ergo Stoelmassage

Ergo stoelmassage is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in haar
dienstverlening. Wij respecteren de privacy van al onze klanten en
relaties en wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen. Ergo stoelmassage zorgt dat de persoonlijke informatie
die wij ontvangen en hebben, vertrouwelijk wordt behandeld en biedt in
dit Privacy statement inzage welke persoonsgegevens wij voor onze
dienstverlening verwerken, hoe wij hiermee omgaan en welke rechten
in dit kader klanten en relaties hebben.
Ergo stoelmassage is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring. U
dient zich ervan bewust te zijn dat zij niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van
onze website en van onze dienstverlening geeft u aan het
privacybeleid te accepteren

Hoe beschermen wij uw privacy?
Ergo stoelmassage handelt volgens de wet bescherming
persoonsgegevens die eisen stelt aan het gebruik van informatie die
tot personen herleidbaar is.
Waarom vragen wij uw gegevens?
Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienstverlening vragen wij om
gegevens te verstrekken. De gegevens die u op onze website invult,
zoals e-mailadres en telefoonnummer, gebruiken wij niet voor andere
doeleinden dan uitsluitend om met u per e-mail of per telefoon contact
op te nemen, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om u te
informeren over wijzigingen van onze dienstverlening en voor het
afhandelen van de betaling. Wanneer uw e-mail of andere berichten
naar ons verzendt , is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen
te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op een eigen beveiligde server of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.

Doel gegevens- en bijzondere persoonsgegevensverwerking.
Ergo stoelmassage verwerkt persoonsgegevens over u doordat u
gebruik maakt of gaat maken van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons heeft verstrekt. Indien van toepassing ( Wanneer u
Anamnese formulieren wenst, omvatten deze gegevens voor – en
achternaam en ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals
gezondheidsgegevens.
Deze gegevens zullen in het bedrijf achter blijven en niet digitaal
verwerkt worden. Wij vragen uw toestemming voor de verwerking van
deze persoonsgegevens die dienen voor de uitvoering van een
correcte en een afgestemde massagebehandeling. U geeft ons
toestemming door zelf het anamneseformulier in te vullen en te
ondertekenen op het moment dat u onze dienstverlening afneemt.
Voorafgaand aan elke massage wordt geïnformeerd naar uw
gezondheid. Veranderingen in uw gezondheid kan door Ergo
stoelmassage en door ons ingehuurde masseurs op het
anamneseformulier worden genoteerd.)
Bewaartermijn gegevens
Ergo stoelmassage zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan
strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens
worden verzameld. In ieder geval worden de gegevens gedurende het
stoelmassagetraject bewaard . Wanneer men niet meer in dienst is bij
de opdrachtgever of het stoelmassagetraject is beëindigd, worden de
persoonsgegevens na een jaar vernietigd.

Delen persoonsgegevens met derden
Ergo stoelmassage deelt uw gegevens niet met derden zonder uw
toestemming en zal deze alleen verstrekken aan een masseur als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht
van Ergo stoelmassage gegevens verwerken, hebben wij een
verwerkersovereenkomst met eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De ingehuurde masseur is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren. Ergo stoelmassage blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Keuze persoonsgegevensverwerking
Ergo stoelmassage biedt alle klanten en relaties de mogelijkheid tot
het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie
die aan haar is verstrekt. Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit
onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie
contactgegevens. Ergo stoelmassage zal zo snel mogelijk, en uiterlijk
binnen vier weken , op uw verzoek reageren.
Cookies
Om de werking van de website van Ergo stoelmassage te
optimaliseren, maken wij gebruik van analytische en functionele
cookies. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Verdere informatie over cookies vind u op www.ergostoelmassage.nl
Beveiliging
Ergo stoelmassage neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt continu maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Ergo stoelmassage heeft een SLL
certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik , neem dan
gerust contact met ons op. Zie contactgegevens.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de
dienstverlening van Ergo stoelmassage en de mogelijkheden op onze
websites. Wijzigingen van deze privacy statement kan door Ergo
stoelmassage worden doorgevoerd voor eventuele aanpassingen en of
veranderingen van onze website. Vanzelfsprekend zal Ergo
stoelmassage waar nodig het privacy statement aanpassen aan
wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling de
privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen op de website.

Vragen over privacy
Voor verdere vragen over de wijze waarop Ergo stoelmassage omgaat
met persoonsgegevens of in het geval dat u informatie wilt hebben
over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze gegevens wilt
wijzigen, kunt u contact opnemen via de onderstaande
contactgegevens.


Contactgegevens
Ergo stoelmassage
Marjan Zwaan
Groenedijk 48
Capelle aan den Ijssel
telefoonnummer: 0636119822